Invigning samarbete mellan MF Kina och Hyperion Materials & Technologies

Invigning av gemensamt samarbete mellan MF Kina och Hyperion Materials & Technologies

2018-05-09 var en stor dag där vi hade en mycket lyckad invigning hos vårt kinesiska bolag MF Precision Production Shenzhen ltd.

Efter tecknande av ett långsiktigt avtal mellan MF Precision Production Shenzhen ltd och Hyperion Materials & Technologies firades det med sång och dansuppvisning av lokala förmågor. Invigningen avslutades med sedvanlig bandklippning.

Opening of joint cooperation between MF China and Hyperion Materials & Technologies

2018-05-09 was a big day where we had a very successful inauguration at our Chinese company MF Precision Production Shenzhen ltd.

Following the signing of a long-term agreement between MF Precision Production Shenzhen ltd and Hyperion Materials & Technologies  there was a celebration showing local skills singing and dancing. The opening ceremony ended with the usual tape cut.

 

 

Läs mer

Anställda i företaget i 25 år

6st trotjänare som varit anställda i företaget i 25 år uppmärksammades med middag och jubileums gåva. Vi är tacksamma och glada att ha en så gedigen erfarenhet och kompetens i vår organisation.

 

Läs mer

MF Produktion jobbar vidare med kapacitet och teknik utveckling.

Under de 3 senaste åren har vi investerat 54 Mkr i maskin och teknik till produktionen. Bara under 2017 investerades 23 Mkr i 5-axliga fräsar, fleroperationssvarvar och mätutrustning.
Tyngdpunkten av investeringarna har skett i vår kinesiska verksamhet. Lägg därtill alla timmar som våra medarbetare utbildats i att tillverka hög precisions komponenter till våra kunder.

Läs mer