Invigning av gemensamt samarbete mellan MF Kina och Hyperion Materials & Technologies

2018-05-09 var en stor dag där vi hade en mycket lyckad invigning hos vårt kinesiska bolag MF Precision Production Shenzhen ltd.

Efter tecknande av ett långsiktigt avtal mellan MF Precision Production Shenzhen ltd och Hyperion Materials & Technologies firades det med sång och dansuppvisning av lokala förmågor. Invigningen avslutades med sedvanlig bandklippning.

Opening of joint cooperation between MF China and Hyperion Materials & Technologies

2018-05-09 was a big day where we had a very successful inauguration at our Chinese company MF Precision Production Shenzhen ltd.

Following the signing of a long-term agreement between MF Precision Production Shenzhen ltd and Hyperion Materials & Technologies  there was a celebration showing local skills singing and dancing. The opening ceremony ended with the usual tape cut.