VI ERBJUDER FÖLJANDE

  • 3-axlig och 5-axlig Fräsning.
  • Fleroperationssvarvning.
  • Plan-, hål- och rundslipning.
  • Sänk- och trådgnistning.
  • Yt- och värmebehandlingar på alla material.
  • Montering, slutförpackning och leverans.

VÅR STYRKA: KVALITÉ

För MF Group handlar kvalitet om flera saker. Dels ska den höga kvaliteten hos våra produkter vara en direkt anledning till att våra kunder handlar av oss. Dels handlar det om hur företaget sköts, hur vår organisation fungerar och hur våra kundrelationer ser ut.

KVALITET OCH MILJÖ

MF Group tar ett stort miljöansvar. I vår strävan efter att värna om miljön arbetar vi med att minska användningen av miljöpåverkande produkter, material och energi.
Vi har klimatmålsättningar i enlighet med Science Based Targets. Som exempel genererar vi el från egen solcellsanläggning för att minska vår totala CO2e avtryck.

PRODUKTION I SVERIGE OCH KINA

MF Group består av tre bolag.

  • Moderbolaget MF Produktion AB i Tierp.
  • Ströms Mekaniska i Degerfors.
  • MF Precision Production Ltd i Shenzhen (Kina), bildades 2005 av svensk ledning från MF Produktion.

PROTOTYPER

Vi erbjuder flexibel tillverkning av prototyper med kort varsel och snabba leveranser i vår egen prototyp verkstad.

SERIETILLVERKNING

Vi förfoga över en modern och väl underhållen maskinpark och är beredd på tillverkning i båda små och stora serier.

Senaste nyheter