Kvalitet i alla led

För MF Group handlar kvalitet om flera saker. Dels ska den höga kvaliteten hos våra produkter vara en direkt anledning till att våra kunder handlar av oss. Dels handlar det om hur företaget sköts, hur vår organisation fungerar och hur våra kundrelationer ser ut. Bara för att nämna några exempel.

Vi vill att våra kunder ska uppfatta oss som en engagerad och förtroendeingivande affärspartner, med en lång och gedigen erfarenhet av kvalificerad tillverkning inom verkstadsindustrin. För att lyckas med detta arbetar vi systematiskt med kvalitetsfrågor, till exempel är vi certifierade enligt ISO:9001. Vi jobbar strukturerat, lyssnar på våra kunders behov och förbättrar oss ständigt. Utveckling är en naturlig del av vår vardag.

MF Group tar även ett stort miljöansvar. Vi ska minska vår negativa miljöpåverkan så långt som det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I vår strävan efter att värna om miljön arbetar vi med att minska användningen av miljöpåverkande produkter, material och energi i vår verksamhet. Vi har bytt ut hela uppvärmningsanläggningen till fossilfritt och all belysning till LED-belysning. Ibland har våra kunder vissa krav, som vi gör allt för att uppfylla. Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

LADDA HEM VÅRA CERTIFIKAT

ISO:9001/ISO:14001

LADDA HEM VÅR POLICY

LADDA HEM VÅR CODE OF CONDUCT

LADDA HEM VÅRAN BROSCHYR
Ladda ner