Året 2021 har präglats av investeringar och kapacitetsuppbyggnad i vår fabrik i Kina.

Totalt under året har hela 34 st nya maskiner installerats, och många nya kollegor har anställts.

Maskinparken är förstärkt med 12 st svarvar där vi fortsatt satsa på Nakamura, övervägande NTY3-150.
5 st 5-axliga fleroperationsmaskiner från Matsuura med integrerad automation (10 paletter palettväxlare) samt 17 st slipmaskiner som är robotbetjänade.